Văn hóa -Xã hội

Đại Hội Khuyến học thị trấn Núi Sập nhiệm kỳ 2020-2025

09:22 17/10/2020

Nhiệm kỳ vừa qua, hội Khuyến học thị trấn Núi Sập đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng phong trào học tập trong các nhà trường và trong Nhân dân, tính đến nay Toàn thị trấn có 589 hội viên; 10 chi hội.
Responsive image

Trong nhiệm kỳ hội phối hợp với các ban ngành vận động trẻ 05 tuổi vào mầm Non đạt 100%; trẻ 06 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; hoàn thành chương trình học sinh tiểu học đạt 100%; học sinh THCS ra lớp đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 100%; Vận động học sinh bỏ học trở lại lớp 95 em; Phổ cập THCS hằng năm đạt từ 92% trở lại; tốt nghiệp THCS trong độ tuổi đạt từ 99% trở lên; vận động mạnh thường quân hổ trợ cho hơn 1.300 em học sinh nghèo, khó khăn số tiền trên 200 triệu động; Đến nay quỷ Khuyến học – Khuyến tài đạt trên 1,6 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ tới, Hội khuyến học thị trấn Núi Sập tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, công tác phát triển hội viên đến cuối nhiệm kỳ là 1.177 hội viên; xây dựng gia đình học tập là 1.162 hộ gia đình; xây dựng và phát triển đến năm 2025 thêm 1 đến 2 dòng họ hiếu học; phấn đấu đến năm 2025 vận động quỹ đạt 2,5 tỷ đồng.

   Đại hội đã bầu 19 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Khuyến học thị trấn Núi Sập lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Bá Siêu

các tin khác