Hoạt động HDND-UBND

Hội đồng nhân dân xã Phú Thuận tổ chức kỳ họp bất thường

10:06 07/11/2018

Ngày 05/11/2018, Hội đồng nhân dân xã Phú Thuận tổ chức kỳ họp lần thứ 7 bất thường, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận khóa IV. Đến dự có ông Quách Minh Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng lãnh đạo 3 Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Thoại Sơn.
Responsive image
 

Kỳ họp đã thông qua 4 tờ trình của Hội đồng nhân dân xã về việc: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận đối với ông Phùng Duy Nam, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đối với ông Trần Minh Trí, đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Thuận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, ông Phùng Duy Nam trúng cử giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Trần Minh Trí trúng cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phùng Duy Nam và ông Trần Minh Trí hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

                                               

 

Thành Chung

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>