Chuyên mục nông thôn mới

Huyện Thọai Sơn phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2019 và làm quà kỷ niệm 40 năm thành lập huyện

09:40 20/02/2019

nông thôn mới trong năm 2019 và làm quà kỷ niệm 40 năm thành lập huyện

Nguồn - ATV

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>