Chuyên mục nông thôn mới

Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM

08:11 09/10/2018

Ngày 08/10/2018, Đoàn công tác Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện do ông Phạm Minh Tâm – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM đối với xã Phú Thuận, Vọng Thê.

Mặc dù là xã có xuất phát điểm thấp, song với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, đến nay xã Phú Thuận đã đạt 47/49 tiêu chí; xã Vọng Thê cơ bản đạt 47/49 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu của tiêu chí 18 và chỉ tiêu về nước sạch. Đối với các tiêu chí đã đạt, xã tiếp tục củng cố hoàn thiện để nâng cao và tăng tính bền vững cho các tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh toàn diện công tác kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Tại buổi kiểm tra, xã đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí như: Một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND...

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của xã, lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã giải trình, làm rõ, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM còn lại để xã về đích đúng kế hoạch.

 

 

 

Thanh Cần - Thanh Quang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>