Chuyên mục tuyên truyền pháp luật

TỰ HÀO HUYỆN NÔNG THÔN MỚI THOẠI SƠN

04:05 16/01/2020

Năm 2019, Thoại Sơn đã tạo ra một dấu ấn mang tính bước ngoặt khi đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Những thành tựu đó đánh dấu sự phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ và nhân dân Thoại Sơn qua nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là những năm gần đây.

Chỉ tính riêng 5 năm 2015 – 2020, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 29.565 tỷ đồng, vượt 3.579 tỷ đồng so với nghị quyết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 38.174 tỷ đồng, vượt 3.679 tỷ đồng so với nghị quyết. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,5%, vượt 19,7% so với chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34%, thấp hơn 1,665% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy An Giang về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông dân đã áp dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, từng bước đưa nông nghiệp phát triển theo chiều sâu và hướng sản xuất theo chuỗi giá trị; liên kết với các doanh nghiệp thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 10.850 ha. Sản lượng lúa hàng năm đạt trên 762.800 tấn, vượt gần 17.000 tấn so với nghị quyết. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh, bước đầu chuyển đổi được 1.700 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái.

Kinh tế hợp tác được củng cố, phát triển đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân. Tiêu biểu như Hợp tác xã An Bình đã cung ứng 6 dịch vụ cho các thành viên, gồm: dịch vụ vật tư đầu vào (giống, thuốc, phân bón), dịch vụ thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp, dịch vụ cấy lúa, bán gạo an toàn, dịch vụ sau thu hoạch và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện có 14 hợp tác xã nông nghiệp với 701 xã viên, vốn điều lệ là 17 tỷ 263 triệu đồng.

Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện và triển khai đồng bộ, thực chất, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Toàn huyện có 14/14 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2018; huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019, vượt trước lộ trình 1 năm so với nghị quyết của tỉnh. Dự kiến đến quý I/2020 trên địa bàn huyện có 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao là Thoại Giang và Vĩnh Trạch.

Thương mại – dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao, hạ tầng thương mại phát triển nhanh, chất lượng dịch vụ được cải thiện. Huyện đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và thực hiện xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đưa vào hoạt động các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân; từng bước hình thành hạ tầng thương mại theo hương văn minh, hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoạt động du lịch có bước phát triển, nhất là du lịch tâm linh, lượng khách tham quan du lịch hàng năm đều tăng. Một số công trình mới được đầu tư như: các công trình khảo cổ di tích văn hóa Óc Eo, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm An Giang; nâng cấp, sửa chữa các di tích, các công trình tín ngưỡng phục vụ du lịch tâm linh. Các di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn, tôn tạo, nhiều lễ hội được phục dựng, phát triển theo hướng kết hợp truyền thống với hiện đại.

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học được đẩy nhanh tiến độ; Trung tâm giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp của huyện, các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng cấp xã được đầu tư, từng bước đưa vào hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, bồi dưỡng kiến thức của người dân. Trên địa bàn huyện có 50 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 74,6%. Công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục - đào tạo và dạy nghề chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã phát triển các nguồn quỹ khuyến học – khuyến tài được trên 19 tỷ đồng.

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao. Toàn huyện có 95% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 76/76 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, 9/14 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; có 2/3 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Các phong trào rèn luyện sức khỏe được duy trì thường xuyên; thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh góp phần nâng cao sức khỏe và thể chất người dân; thể thao thành tích cao tiếp tục được giữ vững. Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 37,4% dân số.

Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, tinh giản theo hướng hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; chỉ số cải cách thủ tục hành chính của huyện hiện đứng trong tốp đầu của tỉnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ ngày càng được tăng cường.

Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chủ động, tích cực trong đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng vào các tổ chức và xây dựng lực lượng nòng cốt. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được phát động thường xuyên, nhân rộng và lan tỏa các mô hình, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

Qua 40 năm từ khi tái lập huyện (1979 – 2019), Thoại Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động” và nay là “Huyện nông thôn mới” đầu tiên của tỉnh An Giang; là huyện đầu tiên của cả nước được nhận 3 danh hiệu trên, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Nguyễn Quốc Khánh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>