Chuyên mục nông thôn mới

Thoại Sơn tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2019

10:41 15/01/2019

Thoại Sơn tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2019

Nguồn - ATV

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>