Chuyên mục nông thôn mới

Họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

08:00 02/07/2018

Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Thoại Sơn tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 05 xã: Vĩnh Chánh, An Bình, Bình Thành, Vọng Đông, Tây Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ông Dương Ngọc Lắm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 05 xã, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể huyện, UBND các xã và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đến nay, UBND huyện Thoại Sơn thẩm tra 05 xã: Vĩnh Chánh, An Bình, BÌnh Thành, Vọng Đông, Tây Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu nông thôn mới theo quy định. Hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới đã được 5 xã hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, các ý kiến đều nhất trí 05 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đề nghị UBND huyện hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ phiếu nhất trí đều trên 90%.

Kết luận cuộc họp, ông Dương Ngọc Lắm – Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của 05 xã. Trong thời gian tới, các xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhất là tiêu các chí như: Môi trường, bảo hiểm y tế, An ninh trật tự, Hộ nghèo, Thu nhập... Đồng thời, đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh để thẩm tra công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018./.

                                               

 

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>