Chuyên mục nông thôn mới

HIỆU QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THOẠI SƠN

04:37 20/07/2019

Thoại Sơn là một huyện thuần nông với diện tích 47.082 ha, trong đó có 40.970 ha đất nông nghiệp. Toàn huyện có 44.680 hộ với 182.043 nhân khẩu; có 3 dân tộc chủ yếu là Kinh, Khmer và người Hoa, trong đó dân tộc Kinh chiếm 97,14% . Từ khi có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010 – 2020), Thoại Sơn đã phát huy sức mạnh nội lực, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương và đạt được bước nhảy vọt mới.
Responsive image

Thời gian đầu, Thoại Sơn có xuất phát điểm rất thấp (6 xã đạt 5 – 7/19 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 5/19 tiêu chí). Dựa vào dân, Thoại Sơn đã phát huy sức mạnh tổng hợp để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang. Kinh tế, văn hóa xã hội phát triển vượt bậc.

Qua 8 năm, tổng kinh phí huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lên đến 2.119 tỷ 359 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm 4,56% (96 tỷ 686 triệu đồng), ngân sách tỉnh chiếm 53,2% (1.127 tỷ 432 triệu đồng), ngân sách huyện chiếm 9,5% (201 tỷ 391 triệu đồng), ngân sách xã chiếm 0,18% (3 tỷ 815 triệu đồng), vốn nhân dân đóng góp chiếm 11,82% (250 tỷ 450 triệu đồng), còn lại là các nguồn vốn khác.

Đầu tư cho sản xuất là nhiệm vụ quan trọng nhất nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Các mô hình sản xuất tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thị trường xuất khẩu được nông dân tích cực hưởng ứng. Từ năm 2010 đến nay, huyện tăng cường vận động nông dân sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với 27 mô hình và các chương trình trọng điểm như: Mô hình trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao, trồng rau trong nhà lưới, trồng nấm trong nhà, nhân giống lúa cộng đồng, mô hình canh tác lúa ít phát thải khí nhà kính áp dụng biện pháp tưới ướt - khô xen kẽ, sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế GlobalGAP, mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, mô hình công nghệ sinh thái trồng hoa trên bờ ruộng thu hút thiên địch, cân bằng sinh thái giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất giữa nông dân - doanh nghiệp với trên 3.400 ha đã tăng hiệu quả của việc liên kết 4 nhà[1], giúp nông dân tiếp cận vật tư nông nghiệp với giá cả, chất lượng đảm bảo, đầu ra ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và lợi nhuận, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp; xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp với diện tích 135 ha tại xã An Bình, sản xuất và tiêu thụ lúa qua hợp đồng với tổ hợp tác, hợp tác xã; diện tích áp dụng “1 phải, 5 giảm” tăng nhanh.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng rộng rãi với trên 90% diện tích sản xuất sử dụng giống lúa xác nhận; xây dựng các mô hình điểm về sản xuất lúa an toàn, chất lượng theo mô hình cánh đồng lớn. Phương tiện cơ giới được đầu tư, sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là đầu tư công nghệ nhằm giảm thất thoát trong và sau thu hoạch. Chương trình xã hội hóa và thương mại hóa sản xuất lúa giống đã tạo ra sự đột phá cho phát triển nông nghiệp. Đến nay, diện tích sản xuất giống ổn định ở mức 2.000 ha, đáp ứng 100% nhu cầu lúa giống cho toàn huyện và tiêu thụ ở các huyện, tỉnh lân cận. Năng suất lúa bình quân ổn định từ 6,2 - 6,4 tấn/ha, sản lượng đạt gần 700.000 tấn v.v...

Các mô hình trên đã góp phần quan trọng nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 47,425 triệu đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,98%.

Niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ

Trước đây, có những địa phương xây dựng nông thôn mới xong thì để lại số nợ đọng xây dựng cơ bản rất lớn mà hiệu quả tác động đến đời sống người dân không nhiều. Ở tỉnh An Giang nói chung và huyện Thoại Sơn nói riêng thì ngược lại, việc xây dựng nông thôn mới được xác định trước hết là phải đem lại lợi ích thiết thực cho người dân chứ không chạy theo thành tích để “làm một bản báo cáo cho oai”.

Đặc biệt, ở Thoại Sơn có những địa phương sau khi đã công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới mà còn dư trên 1 tỷ đồng nhân dân đóng góp để đầu tư cho giai đoạn sau (giai đoạn nông thôn mới nâng cao). Điều đó cho thấy, một khi người dân đã tin tưởng vào Đảng, chính quyền trên cơ sở phát huy dân chủ, công khai, minh bạch thì họ sẽ không ngại đóng góp cho cái chung. Niềm tin đó còn được thể hiện qua điều tra, tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt trên 98%.

 “Thời gian tới, Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục là trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thoại Sơn. Do đó, huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ để không ngừng nâng cao các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về sản xuất, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường. Tiếp tục huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế và toàn dân trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện nhất quán phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phấn đấu đến năm 2020 có 20% và đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu giai đoạn 2020 – 2025, đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Minh Tâm cho biết.

Với những thành tựu đã đạt được, với niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây, tin rằng Thoại Sơn sẽ luôn là một điểm sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển.

                                                                                           

 

[1] Liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.

Nguyễn Quốc Khánh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>