Chuyên mục tuyên truyền pháp luật

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THỰC HIỆN ĐẨY MẠNH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

04:02 16/01/2020

Qua bốn năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh” các Chi, Đảng bộ, các đơn vị thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong tất cả các lĩnh vực, làm thay đổi bộ mặt địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số cơ quan, đơn vị, Chi, Đảng bộ còn bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; các cá nhân công chức, viên chức, đảng viên chưa nắm chắc và gặp khó trong việc đăng ký học tập và làm theo gương Bác.

Nhằm giúp các đơn vị thực hiện đúng, có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị, xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tất cả mọi người về việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, của các Chi, Đảng bộ cơ sở và các cơ quan đơn vị, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Cần quan tâm 4 bước cơ bản sau đây trong quá trình triển khai thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm.

- Sau khi có kế hoạch về học tập, quán triệt chuyên đề năm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các chi, đảng bộ tiến hành xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt của đơn vị mình.

- Tiến hành triển khai kế hoạch đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong từng chi bộ và đơn vị.

- Tham gia học tập, quán triệt chuyên đề năm một cách đầy đủ và nghiêm túc, đảng viên, công chức, viên chức qua học tập phải nắm chắc nội dung chuyên đề của năm để chuẩn bị cho việc thực hiện làm theo sau này.

 Bước 2: Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

- Đối với các chi, đảng bộ: sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh” chuyên đề của năm:

+ Các chi bộ, đảng bộ tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”, chuyên đề của năm (kế hoạch căn cứ và thực hiện theo nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy cho đối tượng thực hiện là Đảng viên, chú ý nội dung sát theo kế hoạch của huyện và phù hợp với thực tế đơn vị mình), tiến hành lựa chọn đăng ký một vài mô hình thực hiện cho tập thể chi, đảng bộ.

+ Các chi bộ sau khi xây dựng xong kế hoạch tiến hành triển khai đến đảng viên trong chi bộ để thực hiện.

+ Các Đảng bộ tiến hành triển khai kế hoạch đến các chi bộ trực thuộc.

+ Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiến hành xây dựng kế hoạch của Chi bộ mình (căn cứ vào kế hoạch Đảng bộ).

- Đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn (nơi đơn vị còn cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là Đảng viên) tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện năm của đơn vị mình (Lưu ý: Căn cứ vào Kế hoạch giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch năm của UBND huyện, tất cả các cơ quan đơn vị còn đối tượng chưa phải là Đảng viên thì phải xây dựng thêm kế hoạch này). Sau khi xây dựng xong kế hoạch tiến hành triển khai đến đối tượng chưa phải là đảng viên trong đơn vị.

 Bước 3: Cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

- Tất cả đảng viên trong các Chi, Đảng bộ tiến hành cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm.

+ Mẫu bản cam kết thực hiện theo mẫu của Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Lưu ý: Mẫu bản cam kết có 6 nội dung như sau: (1. Về tư tưởng chính trị; 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống; 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 4. Về tổ chức kỷ luật; 5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm (nếu có); 6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng).

+ Để thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao, dễ trong việc kiểm điểm, sơ, tổng kết, nội dung đăng ký làm theo phong phú, tránh trường hợp trùng lấp, sao chép nhau thì trong 6 nội dung trên cần quan tâm đặc biệt nội dung thứ ba (Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao): Nội dung này không được đăng ký chung chung như: luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương thức công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

. Nếu ai cũng đăng ký như trên thì tất cả đều giống nhau, như là sao chép nhau.

. Nếu đăng ký như trên rất nhiều nhiệm vụ nhưng không cụ thể nhiệm vụ nào, hàng tháng không thể kiểm điểm cụ thể trong sinh hoạt chi bộ, 6 tháng rất khó sơ kết, cuối năm rất khó tổng kết một cách cụ thể, chính xác và quan trọng là có làm theo gương Bác tất cả nhiệm vụ được giao trong năm không?

+ Việc học tập và làm theo gương Bác là một việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nên mỗi cá nhân cần xác định rõ nhiệm vụ được giao trong năm, trong số nhiều nhiệm vụ đó chọn ra một vài nhiệm vụ cụ thể (phù hợp với chuyên đề của năm) mà cá nhân thấy mình cần phải chọn để làm tốt (làm thật tốt) theo gương Bác, ví dụ chuyên đề 2019:

. Đối với các đồng chí làm trong các Trạm y tế, Trung tâm y tế chọn các nhiệm vụ như: thái độ phục vụ nhân dân trong khám chữa bệnh, vấn đề liên quan đến y đức, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế, diệt lăng quăng,…

. Đối với các đồng chi ở ấp chọn nhiệm vụ như: vận động dân hưởng ứng trồng các tuyến đường hoa, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới; làm cầu đường, phát quang bụi rậm, thu gom rác, tạo cảnh quan, nhắc nhở người dân trong việc treo cờ,…

. Cán bộ, công chức chọn nội dung: thái độ phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc, chấp hành giờ giấc, hỗ trợ người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính,…

. Giáo viên chọn nội dung: đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh,…

. Công an, quân sự chọn nội dung: an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác tuyển quân,…

Tùy theo nhiệm vụ cụ thể mà chọn một vài nội dung cụ thể, có thể đưa ra chỉ tiêu, số liệu cụ thể để phấn đấu và dễ trong việc kiểm điểm, sơ kết, tổng kết.

+ Lưu ý: Các đối tượng chưa phải là đảng viên thực hiện tương tự như trên (theo mẫu bản cam kết của UBND huyện hướng dẫn).  

 Bước 4: Giám sát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện. 

* Đối với cá nhân:

- Hàng tháng trong họp cơ quan, Chi bộ, mỗi cá nhân kiểm điểm việc làm theo của bản thân theo nội dung đã đăng ký.

- Cuối tháng 6 mỗi cá nhân viết báo cáo (sơ kết) kết quả thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu làm theo của bản thân theo nội dung đã đăng ký.

- Cuối năm mỗi cá nhân viết báo cáo (tổng kết) kết quả thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu làm theo của bản thân theo nội dung đã đăng ký.

- Lưu ý: Công chức, viên chức chưa phải là đảng viên thực hiện tương tự như trên (theo mẫu hướng dẫn của UBND huyện).

* Đối với tập thể:

- Hàng tháng trong họp cơ quan, Chi bộ thực hiện việc giám sát, kiểm điểm việc làm theo của các cá nhân, tập thể theo nội dung đã đăng ký.

- Cuối tháng 6 (hoặc theo yêu cầu của các kế hoạch kiểm tra) viết báo cáo (sơ kết) kết quả thực hiện theo kế hoạch.

- Cuối năm (hoặc theo yêu cầu của các kế hoạch kiểm tra) viết báo cáo (tổng kết) kết quả thực hiện theo kế hoạch.

- Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức chưa phải là đảng viên thực hiện tương tự như trên (theo mẫu hướng dẫn của UBND huyện).

* Chú ý chung: Các Chi, Đảng bộ, đơn vị, các cá nhân cần quan tâm về mặt thời gian thực hiện sao cho logic, tránh trường hợp ngày trong kế hoạch của cấp dưới trước ngày của kế hoạch cấp trên, bản cam kết của cá nhân ghi ngày trước ngày của kế hoạch Chi bộ, đơn vị.

Chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào các bước trên hy, vọng năm 2020 các đơn vị, Chi, Đảng bộ, các cá nhân công chức, viên chức, đảng viên thực hiện học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Huỳnh Công Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>