Văn hóa -Xã hội

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thoại Sơn làm việc với xã Bình Thành về công tác đào tạo nghề năm 2019

04:54 06/03/2019

Sáng ngày 6/3/2019, Ban giáo đốc Trung tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo dục Thường Xuyên huyện Thoại Sơn có buổi làm việc với xã Bình Thành về công tác Đào tạo nghề - Giải quyết việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019.
Responsive image

              Tại buổi làm việc, Ban giám đốc Trung tâm được UBND xã Bình Thành báo cáo tóm tắc công tác đào tạo nghề năm 2018. Trong năm 2018 địa phương giới thiệu việc làm cho 664 lao động trong và ngoài tỉnh, trong đó có một trường hợp đi xuất khẩu lao động tại Nhật bản và mỡ được 3 lớp nghề có 80 học viên. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2019, địa phương giới thiệu việc làm được 95 lao động, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp và chỉ tiêu trong việc đào tạo nghề, việc làm, xuất khẩu lao động năm 2019. Trong năm 2019 xã đưa ra chỉ tiêu, kết hợp với Trung tâm tiếp tục mỡ thêm 3 lớp nghề như: May công nghiệp, Xây dựng dân dụng và lớp trồng rau màu an toàn.

  Buổi làm việc, Ban giáo đốc Trung tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo dục Thường Xuyên huyện Thoại Sơn đồng cũng thống nhất các giải pháp mà địa phương đưa ra kết hợp với Trung tâm cần tập trung thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về học nghề, về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của của Trung ương và địa phương; lồng ghép có hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, đặc biệt là từ chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tham gia xuất khẩu lao động đối với các nghề mà thị trường lao động có nhu cầu cao để khuyến khích người lao động./.

                                 

Trần Văn Cải

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>