Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

08:17 01/10/2018

Nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ, tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Responsive image
 

Các đại biểu đã đóng góp 29 ý kiến trao đổi, thảo luận tâm huyết như: đề nghị huyện phát triển mô hình du lịch sinh thái kết hợp với nhà nghỉ, nhà vườn, phát triển du lịch kết hợp tâm linh; mô hình tưới tiêu kết hợp cần rà soát tiểu vùng nào cần thiết mới thực hiện; nghiên cứu thực hiện hiệu quả mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã, thị trấn; phát huy mô hình trồng rau thủy canh tại xã Vĩnh Trạch; hoàn chỉnh mặt đường các tuyến đê bao nội đồng đảm bảo xe 2 bánh lưu thông; mô hình bơm tưới tiêu kết hợp cần xây dựng mô hình mẫu trên cơ sở kết hợp 3 nguồn vốn hợp lý; vốn huyện, vốn dân, vốn chủ đầu tư; kêu gọi dự án đầu tư các chợ đầu mối cho thị trường và chợ đầu ra cho nông dân; phát huy đội ngũ y bác sĩ đảm bảo 12 điều y đức, thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế; các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới quan tâm chú ý đến chỉ tiêu cảnh quan môi trường; Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện; các ngành, các cấp có giải pháp tuyên truyền ATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trong thời gian tới; Nghiên cứu mô hình Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn đạt hiệu quả cao nhất.

Responsive image

Responsive image

Ông Vũ Thế Cường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong nửa nhiệm kì còn lại, Đảng bộ huyện Thoại Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thoại Sơn tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng sản xuất công nghệ cao, nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả, phát triển các mô hình mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường chăm lo phát triển y tế - giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh- quốc phòng.

                            

                                                                                

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>