Hoạt động HDND-UBND

Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri xã Thoại Giang và Bình Thành

02:52 08/01/2020

Ngày 06/01/2020, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp do ông Quách Minh Dũng - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên trong Đoàn đã tiếp xúc cử tri tại các xã Thoại Giang và Bình Thành.
Responsive image

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri được nghe Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp báo cáo kết quả Kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2019 và các nội dung, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; việc trả lời của các sở, ban, ngành liên quan đối với các kiến nghị của cử tri đã gửi gắm trước kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân các cấp; tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện năm 2019. Đồng thời, cử tri xã Thoại Giang và Bình Thành kiến nghị đến các đại biểu xung quanh vấn đề về việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một cửa xã còn gặp khó khăn về thủ tục; cầu Thoại Giang 1 việc xe ô tô qua lại cầu còn gặp khó khăn.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân giải trình thỏa đáng, những ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền được đại biểu HĐND tỉnh, huyện ghi nhận chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết và sẽ trả lời cho cử tri trong các lần tiếp xúc sau.

                                                        

Thúy Vân

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>