Định hướng quy hoạch

Trụ sở UBND xã Định Mỹ - huyện Thoại Sơn- tỉnh An Giang

08:55 13/03/2018

Định hướng quy hoạch Trung tâm xã Định Mỹ đến năm 2010 đặt mục tiêu cải tạo xây dựng khu trung tâm xã Định Mỹ thành một điểm đô thị thúc đẩy sự phát triển của khu vực, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa toàn huyện Thoại Sơn theo chiến lược phát triển đô thị của tỉnh An Giang.

Trong định hướng quy hoạch hình thành cơ cấu phân khu chức năng của xã Định Mỹ gồm các khối hành chánh, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại,... và các cụm dân cư đô thị tập trung. Sự phân khu quy hoạch tạo sự thuận lợi cho kế hoạch phát triển lâu dài của xã sau này khi cần phát triển mở rộng. Khối trung tâm hành chính xã theo quy hoạch nằm tại vị trí thuận lợi, tại nơi giao của các trục lộ giao thông chính của xã nên có thể coi là bộ mặt của xã. Chính vì thế việc xây dựng Trụ sở UBND xã Định Mỹ là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Mặt khác, sau khi xây dựng xong Trụ Sở UBND xã sẽ góp phần tạo bộ mặt mới khang trang cho khu trung tâm, đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc liên hệ công tác

Các phòng ban Kích thước Diện tích (m²)
1 Phòng Bí thư 3,1×3,8 11,78
2 Phòng Chủ tịch 3,1×3,8 11,78
3 Phòng Phó Chủ tịch 5,1×3,8 19,38
4 Sảnh vào 5,9×4,0 23,60
5 Văn phòng Ủy Ban 5,1×3,8 19,38
6 Khối vận 6,5×3,8 24,70
7 Hành lang giữa 28,2×1,6 36,12
6 Phòng Đảng Ủy 3,1×3,8 11,78
7 Phòng Nghiệp vụ 3,1×3,8 11,78
8 Hội trường 16,5×6,0 99,00
9 Phòng Thông tin 3,1×3,8 11,78
10 Hành lang (mái đón) 9,9×4,1 40,59
11 Cầu thang 2×(2,9×1,1)+2×(1,9×2) 13,98
12 Vệ sinh 3,1×3,8 9,10
Tổng diện tích 344,8