Hoạt động HDND-UBND

HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN

01:00 26/03/2020

Chiều ngày 24/03/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện. Ông Phạm Minh Tâm – Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chủ trì cuộc họp.
Responsive image

Cuộc họp đã báo cáo kết quả thực hiện các công việc cụ thể theo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, tại thông báo kết luận số 487/TB-UBND huyện ngày 17/09/2019. Kết quả đến nay: số tồn đến 30/09/2019 chuyển sang 983 việc. Thụ lý mới từ ngày 1/10/2019 đến ngày 15/03/2020 là 431 việc. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện đã giải quyết 193 việc. So với chỉ tiêu đề ra về số việc thi hành xong và số tiền trên tổng số có điều kiện thi hành thì chưa đạt.

Responsive image

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, góp ý vào báo cáo kết quả thi hành án những tháng đầu năm, đề xuất giải pháp xử lý các vụ việc còn vướng mắc, khó thi hành án trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Phạm Minh Tâm – Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện yêu cầu trong thời gian tới: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải nắm chặt từng vụ việc trên địa bàn, quyết tâm hòa giải thành ở cơ sở, hạn chế phát sinh án mới. Chi cục Thi hành án huyện phối hợp chặt chẽ, thường xuyên thông tin đến xã, thị trấn, các ngành liên quan giải quyết các vụ việc. Nắm chặt mọi diễn biến tình hình trên địa bàn để báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc; Chi Cục Thi hành án dân sự huyện chỉ đạo các chấp hành viên tập trung rà soát, phân loại án có điều kiện và không có điều kiện thi hành, đôn đốc tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, hoàn thành nhiệm vụ  chỉ đạo Ban chỉ đạo THADS huyện thấp nhất là 55 việc/tháng./.

                                                 

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>