Chuyên mục nông thôn mới

NỖ LỰC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

04:07 04/12/2019

Môi trường và an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhận thức được điều đó, từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Thoại Sơn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nỗ lực hoàn thành tiêu chí này, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Responsive image

Thời gian qua, huyện đã quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Toàn huyện có 04 nhà máy nước và 13 hệ thống cấp hước tập trung đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn 14 xã tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy định đạt hơn 89 % với hơn 29.000 hộ/33.299 hộ. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đám bảo 3 sạch đạt 92,30% với trên 30.000 /33.299 hộ.

UBND huyện thực hiện kế hoạch 13 tuyến đường hoa với khoảng 153 km các loại hoa như: bông trang, hoàng yến, mười giờ, hoa màu gà, sao nhái,... để tạo vẽ mỹ quan cho huyện. Đến nay, 100% số xã đạt chỉ tiêu cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và làng nghề trên địa bàn 14 xã của huyện thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính về môi trường là 413 cơ sở. Trong đó 413/413 cơ sở đã thực hiện thủ tục hành chính về môi trường và thực hiện đúng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hồ sơ được duyệt đạt tỷ lệ 100%. Có 25/25 cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch ngành đều đã lập thủ tục hành chính về môi trường và thực hiện theo đúng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tỷ lệ 100%. Ngoài ra, trên địa bàn các xã còn có 227 hộ nuôi thủy sản nhỏ, lẻ bằng hình thức nuôi vèo, ao hầm…Đối với các hộ này, địa phương cam kết bảo vệ môi trường cũng như các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản.

Responsive image

Giai đoạn trước năm 2017, huyện chưa tổ chức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Năm 2018, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, trong năm 2018, huyện có 02 xã được hỗ trợ thực hiện là Tây Phú và Vĩnh Chánh với tổng số thùng thu gom được phân bố là 174 thùng. Tính đến nay, đã thu gom, xử lý được hơn 2,3 tấn vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ xã Vĩnh Trạch bố trí 03 hố thu gom với khối lượng rác thu gom xử lý khoảng 410 kg/năm.

Đối với các xã, thị trấn, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là hơn 58 tấn/ngày. Trong đó, lượng rác thải sinh hoạt được thu gom ở 14 xã được thu gom, vận chuyển xử lý hơn 28 tấn/ngày, đạt tỷ lệ hơn 49%. Lượng rác thải sinh hoạt còn lại, các địa phương đã vận động xử lý bằng các biện pháp hợp vệ sinh như: chôn, đốt, ủ phân compost,..đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

 Để nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường, thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng và sử dụng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh, tổ chức thu gom, tập kết, vận chuyển và xử lý rác, chất thải rắn đảm bảo theo quy định; hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; cơ sở chăn nuôi phải có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường khu dân cư, mô hình cảnh quan xanh, sạch và đẹp; Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt để đảm bảo chất lượng cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh theo quy định; Đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó phát hiện, xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định để giữ vững, nâng chất tiêu chí môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội gắn với Bảo vệ môi trường ./.

                                                                  

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>