Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 02/2020

09:24 20/02/2020

Ngày 19.2.2020. Ban tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2.2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở.
Responsive image

Đại biểu dự hội nghị được quán triệt các nội dung như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trước, trong và sau tết Canh Tý năm 2020, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Một số nội dung cần quan tâm trong công tác triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Tuyên truyền về thực hiện thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Trong thời gian tới,  tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp; phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền; Ban Tuyên giáo cùng đội ngũ báo cáo viên phải xây dựng được chương trình công tác năm; tăng cường liên kết thông tin; thực hiện tốt việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh, huyện; quán triệt triển khai tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Ngô Quyền – Bá Siêu

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>