Hoạt động HDND-UBND

Triệu tập kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh

04:52 26/06/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 11 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 11/7/2019 đến 12/7/2019.
Responsive image
 

Để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét các chuyên đề như: Kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết quả thực hiện Đề án sáp nhập trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế huyện thực hiện hai chức năng dự phòng và điều trị.

Công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh…

Qua đó Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đầy đủ, nghiên cứu tài liệu và tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp./. 

 

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>