Hoạt động Đảng - Đoàn thể

KIỂM TRA VIỆC VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI HUYỆN THOẠI SƠN

11:15 24/03/2020

Đoàn công tác Xí nghiệp Môi trường Đô thị tỉnh An Giang và Công ty cổ phần môi trường Đô thị An Giang có buổi làm việc với Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thoại Sơn về “công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.
Responsive image

Đoàn đã làm việc với các nội dung kiểm tra xử lý chất thải rắn sinh hoạt như: tập trung vào việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các hồ sơ môi trường; Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường...; lò đốt chất thải (thông qua việc lấy mẫu, phân tích để đánh giá); quy trình công nghệ, quy trình vận hành các thiết bị (tự động hay thủ công); vệ sinh công nghiệp liên quan đến công nghệ xử lý; các chính sách, hỗ trợ của địa phương đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Sự phù hợp với quy hoạch của địa điểm xây dựng lò đốt xử lý rác thải; Công suất thiết kế so với lượng chất thải tiếp nhận thực tế.

Công trình nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn là hệ thống được thế kế đồng bộ lò đốt, bao gồm hệ thống mương kỹ thuật, quạt hút tạo áp suất, áp suất âm tự động, hệ thống nạp hóa chất trung hòa xử lý khí thải, ống khối thải cuối, với công suất 50 tấn/ngày/đêm. Trong quá trình vận hành công trình xử lý chất thải rắn Thoại Sơn thu được kết quả: rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển về tập kết, một phần được đưa vào lò đốt để vận hành thử nghiệm, phần còn lại được tập kết tại các hố lưu chứa để chờ xử lý. Trong quá trình lưu chứa rác thải, Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thoại Sơn đã thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) như: Phun chế phẩm vi sinh khử mùi, thuốc diệt ruồi, muỗi; nước rỉ rác được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

 

Ngô Quyền

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>