Chuyên mục nông thôn mới

VĨNH CHÁNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN

11:12 20/06/2019

Xác định tiêu chí “Giao thông” là tiêu chí quan trọng cần phải sớm hoàn thiện, thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí còn lại trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Vĩnh Chánh.
Responsive image

Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”  từ năm 2013 - 2018, xã đã vận động đầu tư xây dựng 09 cầu bê tông nông thôn với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 780 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ 928 triệu đồng, vốn vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân đóng góp 2 tỷ 852 triệu đồng. Bên cạnh đó người dân tự nguyện đóng góp hơn 1.900 ngày công tham gia xây dựng cầu.

Nhờ chủ trương đúng đắn và các giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả, những đóng góp tích cực của Mạnh thường quân và nhân dân trong xây dựng cầu giao thông nông thôn đã góp phần đưa công tác “xã hội hóa” trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội, thực hiện đạt tiêu chí 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó tác động tích cực, tạo sức lan tỏa đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu khác. Đến giữa năm 2018 xã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Vĩnh Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Chánh trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao./.

                                                     

Anh Thư

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>