Huyện Thoại Sơn

UBND xã Tây Phú

 • Ông: Lê Văn Đà

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 091.8527.680

 • Ông: Nguyễn Văn Hào

  (Công chức VP-TK)

  Điện thoại: 0835.631.335

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: tayphu@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Tây Phú

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tayphu.All Rights Reserved