Huyện Thoại Sơn

UBND xã Mỹ Phú Đông

 • Ông: Nguyễn Văn Song

  (Phó Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0939.229.988

 • Ông: Bùi Thanh Phong

  (Cán bộ TP-HT)

  Điện thoại: 0918.090.480

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: myphudong@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Mỹ Phú Đông

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myphudong.All Rights Reserved