Huyện Thoại Sơn

UBND xã Bình Thành

 • Ông: Khưu Tấn Hoàng

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0913952016

 • Ông: Trịnh Tấn Công

  (Công chức VP-TK)

  Điện thoại: 0960.399796

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: binhthanh.thoaison@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Huyện Thoại Sơn - UBND xã Bình Thành

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhthanh.All Rights Reserved