Huyện Thoại Sơn

UBND xã Vĩnh Khánh

 • Ông: Phạm Văn Suôl

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0913.971861

  Ông: Dương Quốc Đẳng

  (CB.TP-HT)

  Điện thoại:0907855562

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: vinhkhanh@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Vĩnh Khánh

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhkhanh.All Rights Reserved