Huyện Thoại Sơn

UBND xã Vĩnh Trạch

 • Ông: Nguyễn Thiện Bảo

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0909.056.119

 • Ông: Nguyễn Đại Việt

  (Công chức VP-TK)

  Điện thoại: 0901.055.591

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: vinhtrach@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Vĩnh Trạch

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhtrach.All Rights Reserved