Huyện Thoại Sơn

xã Định Thành

 • Bà: Trần Thị Phong Lan

  (Bí thư Đảng ủy)

  Điện thoại: 0984.128.887

 • Bà: Trần Thị Thủy Tiên

  (Cán bộ Hộ tịch)

  Điện thoại: 0333.857.919

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: dinhthanh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
Huyện Thoại Sơn - UBND xã Định Thành

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/dinhthanh.All Rights Reserved