Huyện Thoại Sơn

UBND Thị trấn Núi Sập

 • Ông: Nguyễn Ngọc Thơ

  (Chủ tịch Thị trấn)

  Điện thoại: 0918.111187

 • Ông: Lương Thành Nghiệp

  (Cán bộ TP-HT)

  Điện thoại: 0939.519686

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: nuisap@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Núi Sập

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nuisap.All Rights Reserved