Huyện Thoại Sơn

UBND xã Định Mỹ

 • Ông: Nguyễn Văn Đựng

  (Phó Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0979.990.490

 • Ông: Nguyễn Xuân Hiểu

  (Cán bộ TP-HT)

  Điện thoại: 0367.147.174

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: dinhmy@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Định Mỹ

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/dinhmy.All Rights Reserved