Công bố dt cán bộ 1 cửa

Danh bạ điện thoại

10:42 07/03/2018

STT Họ và Tên Lĩnh vực phụ trách Số điện thoại
I Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (Một cửa huyện)    
1 Phạm Quyết Chiến  Tổ trưởng

0982897799

2 Phạm Minh Châu Xây dựng, Môi trường, Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, Phụ trách một cửa 0911505899
3

Nguyễn Thị Kim Thanh

 Trả kết quả lĩnh vực đất đại

0866503593

4 Cao Kim Ngân Thu phí lĩnh vực đất đại 0966991787
5

Trần Thạnh Phát

Tiếp nhận hồ sơ cấp QSDĐ và Tài sản gắn liền với đất

0979408819

6

Nguyễn Trương Gia

Tiếp nhận hồ sơ thế chấp

0919884595

7

Tiết Thị Thu Trâm 

Kê khai các khoản nộp thuế chuyển nhượng đất đai

0913865592

8 Nguyễn Thị Bích Phượng  Lĩnh vực Tư pháp 01642777438
9 Nguyễn Thị Bé Chính Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội 0978072626
10 Nguyễn Tháp Giang Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 01266940244
11 Nguyễn Văn bé Tám Lĩnh vực Nội vụ 01675857864
12 Phạm Văn Hùng Em Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 0909780236
13

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Lĩnh vực Công an

0938224322

14

Võ Văn Tính

Lĩnh vực Công an 0978557353
15 Nguyễn Thị Bích Tuyền Lĩnh vực BHXH 0939878118
II

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, thị trấn (Một cửa xã, thị trấn)

   
1 Thị trấn Phú Hòa    
  Vương Thị Hằng Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phụ trách 01 cửa 0975262279
  Nguyễn Thị Thanh Hồng CB. Tiếp nhận và trả kết quả 0985585648
  Nguyễn Thị Gấm CB. Tư pháp - Hộ tịch 0906304568
  Nguyễn Hữu Lợi CB. Xây dựng 0913626796
  Huỳnh Thanh Tú CB. Địa chính - Xây dựng 0939815982
2 Thị trấn Núi Sập    
  Tô Hoài Nam  Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phụ trách 01 cửa 0939121659
  Lương Thành Nghiệp CB. Tư pháp 0939519686
  Nguyễn Thị Ngọc Hão CB. Hộ tịch 0917408508
  Lâm Phước Thiện CB. Địa chính 0939878116
  Trần Bé Tâm CB. LĐ, TB&XH 0909022391
 

Đỗ Thị Đài Trang

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 0904454134
3 Thị trấn Óc Eo    
 

Đặng Văn Lợi

Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa 0918942990
  Châu Ngọc Tiến CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 0978557802
  Dương Hoài Nam CB. Xây dựng 0964022217
 

Đinh Thị Đinh Đăng

CB. Địa chính 0918108133
 

Đỗ Phương Thảo

CB. Tư Pháp 0944110113
  Nguyễn Thị Mộng Thư CB. Hộ tịch 0986135620
4 Xã Thoại Giang    
  Phạm Minh Hà Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa 01266757561
  Phan Đình Minh Trang CB. Hộ tịch 0977330005
  Phạm Ngọc Hậu CB. Địa chính 0932647347
  Phạm Minh Triết CB. Xây dựng 0979965994
  Lê Thị Kiều Nguyên Công an viên 09394644441
  Lê Thị Tú Uyên CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 0907010229
5 Xã Vĩnh Trạch    
  Nguyễn Đức Kỳ

Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa

01222114333
  Nguyễn Văn Nghĩa CB. Tư pháp 01686996691
  Nguyễn Thị Ngọc Linh CB. Hộ tịch 01287805636
 

Đào Vĩnh Ninh

CB. Địa chính

01689571424
  Trần Minh Hẳn CB. Xây dựng 0974916700
  Nguyễn Thị Hơn CB. Tiếp nhận và Trả kết quả 01216867373
6 Xã Phú Thuận    
  Trần Thị Lệ Thanh

Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa

0976787831
  Nguyễn Thiện Tâm

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả

01699978797
  Trần Lư Thanh Thủy CB. LĐTB&XH 01698737199
  Nguyễn Văn Thanh CB. Địa chính - Xây dựng 02963603999
  Nguyễn Thị Tuyết Vân CB. Hộ tịch 01696609767
  Trần Văn Đáo CB. Tư pháp 0947777417
7 Vĩnh Khánh    
  Nguyễn Thanh Truyền

Phó Chủ tịch UBND - Phụ trách 01 cửa

0932842458
  Nguyễn Ngọc Hớn CB. Địa chính - Xây dựng 0983040419
  Trương Thị Mỹ Duyên CB. Hộ tịch 01647467696
 

Đào Thị Mỹ Dung

CB. LĐTB&XH

01677751554
  Mai Thị Dịu

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả

0946344466
8

Định Thành

   
  Ngô Văn Ý Chủ tịch UBND xã 0939585329
  Trần Thị Cẩm Tiên

CB. Tiếp nhận và Trả kết quả

01633857919
  Nguyễn Văn Sĩ CB. ĐC-XD-MT 0939322325
  Nguyễn Thị Tú Nguyên CB. Tư pháp - Hộ tịch 0985078704
  Nguyễn Hoài An CB. Văn hóa - Xã hội 0984333424
  Trần Thị Thùy Linh Công an viên 0972381178
9 An Bình    
  Nguyễn Văn Hai

Phó Chủ tịch UBND xã

01282998455
  Lê Thanh Hảo CB. Tư pháp - Hộ tịch 0907850509
  Phùng Phạm Tuân CB. ĐC - XD 0907820535
  Dương Thị Cẩm Loan CB.Tiếp nhận và Trả kết quả 01627313663
  Nguyễn Chí Thanh Công an viên 0938944139
  Nguyễn Hữu Đức CB. LĐ-TBXH 01685690499
10 Vọng Đông    
  Trần Quang Kiệt

Chủ tịch UBND xã

0918067643
  Trương Hoàng Đạo CB. Tư pháp 09311870005
  Lê Thị Kim Phượng CB. Hộ tịch 01689804989
  Lê Minh Phụng CB. Địa chính 0981322977
 

Đinh Hồng Y

CB. Xây dựng 0868773385
11 Vọng Thê    
  Nguyễn Văn Hôn

Phó Chủ tịch UBND xã

0948380711
  Khưu Hùng Ngoan CB. ĐC-XD 0962711962
  Nguyễn Thị Ấm

CB. ĐC-XD

0963729713
 

Đặng Thị Nguyệt

CB. Tư pháp - Hộ tịch 0932105428
  Phan Bảo Trâm CB. LĐ-TBXH 0949448348
  Huỳnh Bạch Vân

CB.Tiếp nhận và Trả kết quả

01665717444
12 Vĩnh Chánh    
 

Đặng Chí Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

0948244911
  Nguyễn Tấn Hưng CB. Hộ tịch 01263964299
  Trần Thị Minh Tâm CB. Tư pháp 0983242510
  Huỳnh Thanh Tuấn CB. Địa chính 01634101002
  Nguyễn Thị Kim Anh

CB.Tiếp nhận và Trả kết quả

0939519115D

 

  Dương Văn Mỹ CB. LĐ-TBXH 0971404658
13 Vĩnh Phú    
  Nguyễn Văn Nhẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

01662266881
  Nguyễn Thiện Chí CB. Hộ Tịch 0932993662
  Phan Văn Đức CB. Địa chính 0942666174
  Huỳnh Thị Kiều Tiên

CB.Tiếp nhận và Trả kết quả

0971163463
  Nguyễn Thị Cước CB. Xây dựng 01649518756
14 Bình Thành    
  Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Chủ tịch UBND xã

0969767658
  Hồ Thanh Tòng

CB.Tiếp nhận và Trả kết quả

01264380166
  Nguyễn Quốc Tân CB. Địa chính 0939066414
  Phạm Hồng Tuyên CB. Tư pháp - Hộ tịch 0933418044
  Trần Hòa To CB. LĐTB&XH 0913879606
  Nguyễn Thị Kim Mua Công an viên 01686556460
15

Định Mỹ

   
  Phan Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND xã

0918707427
  Lê Dương Thông CB. Địa chính - Xây dựng 0989118586
 

Đặng Thanh Hải

CB. Tư Pháp 0918227506
  Trần Thị Lài CB. Hộ tịch 01686375185
  Nguyễn Thị Huỳnh Ly

CB.Tiếp nhận và Trả kết quả

01649262598
16 Mỹ Phú Đông    
  Huỳnh Long Ngon

Chủ tịch UBND xã

0918527703
  Huỳnh Ngô Xuân Lan

CB.Tiếp nhận và Trả kết quả

01685007207
  Võ Nguyễn Ngọc Thảo Công an viên 01298815119
  Trần Thị Bích Ngọc CB. Tư pháp - Hộ tịch 0939526668
  Nguyễn Thị Hồng Điệp CB. LĐTB&XH 0939217704
  Trần Thanh Tùng CB. Địa chính 0984855977
17 Tây Phú    
  Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch UBND xã

0939181176
  Dương Minh Tâm CB. Hộ tịch 01222190175
  Phan Duy Thanh CB. Tư pháp 0914913757
  Cao Văn Tài CB. Địa chính 0985767517
  Lâm Kim Vạn An Công an viên 0961333735
  Tôn Kế Minh CB. LĐTB&XH 0913673488

 

Lĩnh vực Công an