Lịch Làm việc

Lịch làm việc tuần 31- Dieu chinh bo sung lan 1 Tu ngày 27-7 den ngay 01-8-2020
Lịch làm việc tuần 30 - Dieu chinh bo sung lan 1 Tu ngày 20 den ngay 26-7-2020
Lịch làm việc tuần 29- Chính thức Tu ngày 13 den ngay 17-7-2020
Lịch làm việc tuần 29- Du thao Tu ngày 13 den ngay 17-7-2020
Lịch làm việc tuần 28 Tu ngày 06 den ngay 10-7-2020
Lịch làm việc tuần 27 Tu ngày 29 den ngay 03-7-2020
Lịch làm việc tuần 26 Tu ngày 22 den ngay 26-6-2020
Lịch làm việc tuần 25 Tu ngày 15 den ngay 19-6-2020
Lịch làm việc tuần 24 Từ ngày 08-6-2020 đến ngày 12-6-2020
Lịch làm việc tuần 23 Từ ngày 01-6-2020 đến ngày 06-6-2020
Lịch làm việc tuần 22 Từ ngày 25-5-2020 đến ngày 31-5-2020
Lịch làm việc tuần 21 Từ ngày 18-5-2020 đến ngày 22-5-2020
Lịch làm việc tuần 20 Từ ngày 11-5-2020 đến ngày 15-5-2020
Lịch làm việc tuần 19 Từ ngày 04-5-2020 đến ngày 08-5-2020
Lịch làm việc tuần 18 Từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020