Thông tin công bố

Công bố thông tin người phát ngôn

09:17 30/03/2018

Công bố thông tin người phát ngôn
Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email
Dương Ngọc Lắm Chủ tịch UBND huyện 0913738941 dnlam@angiang.gov.vn
Võ Văn Hòa Trưởng Phòng TCKH huyện 0985871967 btnbich@angiang.gov.vn
       
Ngô Văn Quí Trưởng Phòng GDĐT huyện 0918479331 nvqui@angiang.gov.vn
Dương Hòa Nhã Trưởng Phòng KTHT huyện 0913686673 ptduoc@angiang.gov.vn
Trương Văn Hòa Trưởng Phòng VHTT huyện 0918160592 tvhoa@angiang.gov.vn
Tranh Thanh Hải Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện 0982710054 tthai@angiang.gov.vn
Lê Hiếu Xuyên Trưởng Phòng TNMT huyện 0941414546 lhxuyen@angiang.gov.vn
Đỗ Văn Sang Trưởng Phòng NNPTNT huyện 0919390555 dvsang@angiang.gov.vn
Nguyễn Văn Đoan Trưởng Phòng Tư pháp huyện 0914179844 nvdoan@angiang.gov.vn
Võ Phước Hiền Trưởng Phòng Nội vụ huyện 0947884303 vphien@angiang.gov.vn
       
Trần Thị Thu Vân Chánh Thanh tra huyện 0989699619 tttvan@angiang.gov.vn
       
Trần Phan Minh Khiêm Giám đốc TTGDNN&GDTX huyện 0918160586 tpmkhiem@angiang.gov.vn

Trần Ngọc Thanh

Giám đốc TTVHTTDL&TT huyện 0919726441 tnthanh@angiang.gov.vn
Nguyễn Tuấn Huy Giám đốc XNĐN huyện 0916762994 nthuy@angiang.gov.vn
Trần Quang Khải Gián đốc CN. Điện lực huyện 0963999345 tqkhai@angiang.gov.vn
Bùi Phước Hoàng Chủ tịch UBND xã An Bình   bphoang@angiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch UBND xã Tây Phú   nttuan@angiang.gov.vn
Lê Quốc Thắng Chủ tịch UBND xã Vọng Thê 0987006880 lqthang@angiang.gov.vn
Phan Thành Chiến Chủ tịch UBND TT. Óc Eo   ptchien@angiang.gov.vn
Trần Hữu Giàu Chủ tịch UBND xã Vọng Đông 0918351325 thgiau@angiang.gov.vn
Võ Hoàng Tâm Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông   vhtam@angiang.gov.vn
Lê Hiền Hòa Chủ tịch UBND xã Thoại Giang 0919622955 lhhoa@angiang.gov.vn
Trần Thị Phong Lan Chủ tịch UBND xã Định Thành 0984128887 ttplan@angiang.gov.vn
Khưu Tấn Hoàng Chủ tịch UBND xã Bình Thành 0913952016 kthoang@angiang.gov.vn
Phạm Thành Được Chủ tịch UBND TT. Núi Sập   ptduoc@angiang.gov.vn
Trần Trọng Danh Chủ tịch UBND xã Định Mỹ 0913972136 ttdanh@angiang.gov.vn
Nguyễn Thiện Bảo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch 0909056119 ntbao@angiang.gov.vn
Huỳnh Ngọc Danh Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú 0913877986 hndanh@angiang.gov.vn
Phạm Văn Suôl Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh 0913971861 pvsuol@angiang.gov.vn
Khưu Tấn Hoàng Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chánh   kthoang@angiang.gov.vn
Phạm Văn Phúc Linh Chủ tịch UBND TT. Phú Hòa   pvplinh@angiang.gov.vn

Văng Công Khanh

Chủ tịch UBND xã Phú Thuận

0918663733

vckhanh@angiang.gov.vn

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về