Huyện Thoại Sơn

UBND Thị trấn Óc Eo

 • Ông: Nguyễn Anh Dũng

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0919.090.643

 • Ông: Dương Hoài Nam

  (Công chức VP-TK)

  Điện thoại: 0964.022.217

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: oceo@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND Thị trấn Óc Eo

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/oceo.All Rights Reserved