Huyện Thoại Sơn

UBND xã Phú Thuận

 • Ông: Trần Minh Trí

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0975.998.839

 • Bà: Nguyễn Ngọc Trinh

  (Công chức VP-TK)

  Điện thoại: 0379.218.079

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: phuthuan@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Phú Thuận

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuthuan.All Rights Reserved