Thông báo

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường trên địa bàn huyện Thoại Sơn Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường trên địa bàn huyện Thoại Sơn
Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương
Thư kêu gọi đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống, đẩy lùi Covid-19 Thư kêu gọi đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống, đẩy lùi Covid-19
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang
Triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch Triển khai phần mềm quản lý di biến động của công dân ra vào vùng dịch
Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện từ 07/09/2021 Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện từ 07/09/2021
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh
Tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện sau ngày 25/08/2021 Tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện sau ngày 25/08/2021.
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021.
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “AN GIANG ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19” PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “AN GIANG ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 25/8/2021 Thông báo số 107-TB/HU ngày 15/08/2021
V/v hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 V/v hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 15/8/2021 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 15/8/2021
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện