Chuyên mục nông thôn mới

BHXH HUYỆN THOẠI SƠN PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH RA QUÂN VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA BHYT – QUYẾT TÂM ĐẠT CHỈ TIÊU 5.1 TRONG XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO”

09:59 22/03/2023

Sáng ngày 21/03, Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ phát động Chiến dịch ra quân vận động người dân tham gia BHYT – Quyết tâm đạt Chỉ tiêu 5.1 trong xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao. Ông Đặng Hồng Tuấn – Giám đốc BHXH tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến tham dự.
Responsive image

Tính đến ngày 28/02/2023, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện 142.321 người, đạt 93,90 % so với chỉ tiêu được HĐND và UBND huyện giao năm 2023, giảm 9.232 người so với cuối năm 2022. Số cần phát triển đến cuối năm 2023: Số người tham gia BHYT theo Hộ gia đình: 62.539 người. Số người thoát hộ nghèo, cận nghèo: 5.466 người, số học sinh tham gia BHYT: 22.642 người.

Responsive image

Tại lễ phát động, BHXH huyện bày tỏ quyết tâm, sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn, các ngành liên quan Quyết tâm đạt Chỉ tiêu 5.1 trong xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao”. Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua Quyết tâm đạt Chỉ tiêu 5.1 trong xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao” trong năm 2023.

Responsive image

Để đạt Chỉ tiêu 5.1 trong xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao, bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: BHXH huyện tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với UBND xã, thị trấn, các ngành liên quan thực hiện vận động người dân tham gia BHYT. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chỉ đạo các trường duy trì 100 % học sinh tham gia BHYT. UBND xã, thị trấn, các hội, đoàn thể tăng cường phối hợp BHXH huyện tuyên truyền trực tiếp đến người dân, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Các tổ chức dịch vụ thu tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, nhân viên thu gắn kết chặt chẽ với người dân thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao./.

                                 

Anh Thư, Ngô Quyền

các tin khác