Chuyên mục nông thôn mới

XÉT DUYỆT 8 ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

07:22 15/08/2023

Ngày 14.8.2023. Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Thoại Sơn tổ chức buổi xét duyệt các đề cương chi tiết thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Responsive image

Qua đó có 8 Mô hình sản xuất xét duyệt cụ thể: Ứng dụng hệ thống tưới tự động kết hợp bón phân cho vườn sinh thái tại xã Vọng Đông; Mô hình trồng Na Thái ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, kết hợp bón phân (xã Vọng Đông); Mô hình trồng Sầu Riêng ứng dụng hệ thống tưới phun tự động sử dụng năng lượng mặt trời (xã Thoại Giang); Mô hình ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, kết hợp phân bón cho cây Thanh Nhãn (xã Thoại Giang); Mô hình trồng chanh không hạt ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp phun thuốc và bón phân (xã Định Mỹ); Trồng rau trong nhà lưới kết hợp với phát triển du lịch sinh thái (xã Tây Phú); Ứng dụng năng lượng mặt trời trong hệ thống tưới tiết kiệm trên cây Sầu Riêng (xã Tây Phú); Mô hình trồng nhãn Ido sử dụng hệ thống tưới phun tiết kiệm có tích hợp bộ châm phân (xã Mỹ Phú Đông).

Responsive image

Sau khi chủ nhiệm các đề tài báo cáo, các thành viên hội đồng đã nhận xét và đặt câu hỏi, yêu cầu thuyết minh làm rõ các vấn đề có liên quan với từng đề cương thuyết minh. Ngoài ra, Hội đồng cũng đã tiến hành thảo luận, phân tích từng hồ sơ thuyết minh theo các tiêu chí đã được quy định và chấm chọn từng đề cương một thông qua phiếu đánh giá tuyển chọn và xét duyệt.

    Kết quả, Hội đồng thống nhất thông qua các mô hình. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm cần chỉnh sửa hồ sơ theo các góp ý của Hội đồng và trình Uỷ ban nhân dân huyện Thoại Sơn xem xét, phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo./.

 

Ngô Quyền

các tin khác