An ninh quốc phòng

Ban CHQS huyện huấn luyện chiến sỹ dân quân tại chỗ năm 2023

08:13 11/05/2023

Kim Cương

các tin khác