An ninh quốc phòng

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN KỲ 07. DO BAN CHQS HUYỆN CÙNG ĐÀI TRUYỀN THANH THOẠI SƠN THỰC HIỆN

08:10 21/07/2021

ĐTT-BCHQS huyện

các tin khác