Hoạt động Đảng - Đoàn thể

THOẠI SƠN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

06:15 06/05/2022

Thực hiện theo Quy định số 10 ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về dự sinh hoạt chi bộ ấp, Kế hoạch số 61 ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ ấp của cấp uỷ viên trong Đảng bộ huyện năm 2022, các Ban xây dựng Đảng đã thành lập đoàn đến dự sinh hoạt chi bộ ấp trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn nhằm nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ trực thuộc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Responsive image

Qua trực tiếp dự sinh hoạt và kiểm tra sổ ghi biên bản của các chi bộ cơ sở ngành trực thuộc và chi bộ ấp trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, cho thấy việc sinh hoạt chi bộ tại cơ sở thời gian qua đều duy trì sinh hoạt đều đặn, đúng quy định hướng dẫn của cấp trên. Nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản đúng, đủ nội dung, cụ thể, sát với nhiệm vụ của từng chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XI) về xây dựng Đảng vào sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như nội dung sinh hoạt chưa thật phong phú, việc thông tin thời sự và phổ biến văn bản còn dàn trải, chưa xác định rõ trọng tâm, một số chi bộ ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhiệm vụ của chi bộ đề ra trong tháng tới còn thiếu, cụ thể như  phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa cụ thể, rõ ràng…

Responsive image

          Qua đó, Đoàn yêu cầu, các chi bộ cần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phân công nhiệm vụ cụ thể trong tháng của từng đảng viên, kịp thời giải quyết vấn đề liên quan đến tư tưởng của đảng viên, chú ý sinh hoạt chuyên đề, đồng chí bí thư chi bộ cần chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, công tác điều hành đảm bảo đạt yêu cầu; đảng viên dự sinh hoạt chi bộ nghiêm túc. Việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ cần chi tiết, rõ ràng, thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên.

          Qua đây, nhằm nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên để phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Kim Cương – Bá Siêu

các tin khác