Hoạt động HDND-UBND

VĨNH CHÁNH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

05:49 18/09/2023

Sáng ngày 18/9/2023, Đảng ủy xã Vĩnh Chánh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Khưu Tấn Hoàng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tich UBND xã chủ trì hội nghị.
Responsive image

Tại hội nghị, hơn 120 đảng viên trong đảng bộ xã Vĩnh Chánh được học tập, quán triệt các nội dung của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho mỗi chi bộ và từng đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Vĩnh Chánh./.

 

Thành Chung

các tin khác