Hoạt động HDND-UBND

Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính và Công vụ năm 2022

06:21 13/06/2022

Ngày 9/06/2022, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức cuộc họp về đánh giá kết quả Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính và Công vụ năm 2022. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Responsive image

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính kết quả: Dịch vụ công toàn huyên mức độ 3 có 2.396 hồ sơ, mức độ 4: có 2.757 hồ sơ; Bưu chính công ích phát sinh 250 hồ sơ; Văn phòng điện tử cho chỉ đạo điều hành: văn bản đến 71.069 văn bản, văn bản đi 3.782 văn bản, số định danh cá nhân 216.031 nhân khẩu, cập nhật tiêm chủng 172.114 mũi tiêm…đã nhận từ Cục C06: 94.735 thẻ CCCD…

Tại cuộc họp, các phòng, ban, ngành đã trao đổi thảo luận những vấn đề khó khăn trong quá trình làm như: việc đăng ký và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khó khăn thủ tục nhiều gây khó khăn cho người dân đi lại nhiều, cấp phát thẻ căn cước công dân còn chạm, đường truyền internet còn chạm, BHYT không sử dụng được CMND khi khám tại các cơ sở y tế… Qua trao đổi các phòng, ban, ngành cũng đã đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm  góp phần cho Công tác Cải cách hành chính và Công vụ thực hiện đạt kết quả tốt hơn như: Cán bộ nên kiểm tra hồ sơ đăng ký và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hướng dẫn rõ ràng cụ thể cho người dân nhằm tránh tình trạng người dân đi lại chỉnh sửa nhiều lần, nâng cấp đường truyền internet để xử lý hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công nhanh hơn, kéo dài thời gian sử dụng CMND đến hết năm 2022 để thuận tiện cho bà con khi đi khám chữa bệnh mà chưa có thẻ CCCD…

Phát biểu chỉ đạo bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nổ lực của phòng, ban, ngành trong việc thực hiện Cải cách hành chính và công vụ trong thời gian qua. Đồng thời bà cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn trong công tác Cải cách hành chính và công vụ, tiếp tục thực hiện các mô hình, sáng kiến đạt hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân hiểu biết cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và nêu gương điển hình đối với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

                                                

Thúy Vân _ Bá Siêu

các tin khác