Hoạt động HDND-UBND

KỲ HỌP HĐND HUYỆN THOẠI SƠN LẦN THÚ 3, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

10:01 15/10/2021

Nhằm miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND huyện và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Chiều ngày 14/10/2021, HĐND huyện Thoại Sơn tổ chức Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2021– 2026. Bà Trần Thị Thanh Hương, UVBTV TU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã đến dự.

Responsive image

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Thoại Sơn đã thông qua tờ trình : tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy; tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Phạm Minh Tâm. Đồng thời bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Responsive image

 Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, 35 đại biểu HĐND huyện Thoại Sơn đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh CT. HĐND huyện, CT. UBND huyện. Kết quả, bà Nguyễn Thị Minh Kiều – Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Dương Ngọc Lắm – Phó Bí thư trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Responsive image

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết: V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ CT. UBND huyện đối với bà Nguyễn Thị Minh Kiều do nhận nhiệm vụ mới; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ CT. HDND huyện đối với ông Phạm Minh Tâm do nhận nhiệm vụ mới; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Minh Kiều -  Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn, Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ CT. UBND huyện đối với ông Dương Ngọc Lắm.

Responsive image

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà Nguyễn Thị Minh Kiều – Bí thư Huyện ủy, Tân Chủ tịch HĐND huyện trân trọng sự đóng góp của nguyên lãnh đạo HĐND huyện đã lãnh, chỉ đạo, điều hành huyện Thoại Sơn đạt nhiều thành tựu nổi bật phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thời gian qua. Để phát huy những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Minh Kiều để nghị tập trung nội dung sau: Tập trung thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch Covid 19, từng bước khôi phục sản xuất, đưa các hoạt động Kinh tế, xã hội và sinh hoạt người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Triển khai đồng bộ các chính sách ASXH, giữ vững ANCT, TT ATXH. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động của HĐND huyện. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện trong năm 2021 tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững huyện những năm tiếp theo ./.     

Responsive image                                    

                                   

Anh Thư, Ngô Quyền

các tin khác