Hoạt động HDND-UBND

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn nhiều nội dung vấn đề cử tri quan tâm

02:36 17/08/2021

Ngày 13/8/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thông báo về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn có các nội dung do Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan trả lời như sau:
Responsive image
 

     Biện pháp quản lý, điều hành giá các mặt hàng nông sản trong thời điểm giản cách xã hội đảm bảo lợi ích giữa thương lái và nông dân.

     Các giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các biện pháp để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung cũng như đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ làm việc tại các khu điều trị và khu cách ly; Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chỉnh phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trong tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19 hiện nay; Đề nghị cho biết khi nào hoàn thành việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động tại vùng nuôi thủy sản Nam Việt Bình Phú...

     Như vậy theo các nội dung trên, Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại diễn đàn kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có: Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND tỉnh.

     Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ ngày 19/8 đến ngày 20/8/2021, khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19/8/2021 tại các điểm cầu: Điểm cầu tỉnh tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố./.

 

Vũ Hùng

các tin khác