Hoạt động HDND-UBND

HỌP THÀNH VIÊN ỦY BAN THÁNG 6 NĂM 2022

01:34 26/06/2022

Ngày 24/6/2022, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức họp thành viên Ủy Ban đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Dương Ngọc Lắm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Thoại Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện như: Đến nay đã có 14/14 xã được công nhận xã NTM nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận huyện NTM nâng cao; Triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao như: mô hình nuôi lươn thương phẩm, hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng, sản xuất giống cá chạch lấu ứng dụng hệ men vi sinh…. ; Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn được quan tâm và thực hiện đầy đủ; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo; Công tác phòng, chống dịch Covid.19 tiếp tục thực hiện nghiêm túc; Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, phát biểu chỉ đạo đồng chí Dương Ngọc Lắm – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND đã ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong điều kiện kinh tế khó khăn cũng như  thích ứng trong tình hình mới,  đã cùng đồng hành trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế  6 tháng đầu năm 2022 và đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022 với 1 số nội dung trọng điểm sau: Cần có giải pháp cụ thể trong thực hiện Chương trình hành động số 02 -CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong từng đơn vị;  ngành nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo bà con nông dân về thời tiết diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gia cố đê bao, cống bững, theo dõi bám sát thời tiết có báo cáo cụ thể sản xuất vụ Hè thu, Thu đông, và xuống giống vụ Đông xuân 2022 – 2023 trên địa bàn huyện; Tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, theo hướng bền vững; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Covid.19.

 

Ngô Quyền

các tin khác