Hoạt động HDND-UBND

THOẠI SƠN QUA 01 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ

09:32 22/03/2023

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Gọi tắt Đề án 06/CP), qua 01 năm triển khai thực hiện đã đem lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn đem lại giá trị to lớn cho đời sống của người dân.
Responsive image

Từ khi triển khai Đề án 06 của Chính phủ đến nay, cả hệ thống chính trị huyện nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của đề án để tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ chính trị mới nên có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra để tiến tới xây dựng nền Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Kết quả thực hiện 25 dịch vụ công trực thiết yếu trong năm qua : Xác nhận CMND khi đã có thẻ CCCD. Cấp lại, đổi thẻ CCCD. Đăng ký thường trú. Đăng ký tạm trú.Khai báo tạm vắng.Thông báo lưu trú. . Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy. Đăng ký khai sinh. Đăng ký khai tử. Đăng ký kết hôn. Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V), Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (thí điểm cơ chế kết nối, chia sẽ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện). Qua đó đã giải quyết, tiếp nhận và trả kết quả 25.497 trường hợp; thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn huyện 156.369 hồ sơ/ 188.11 nhân khẩu, dạt tỷ lệ 83% . Đã nhận từ Cục C06 142.857 thẻ căn cước công dân.

Thủ tục hành chính liên quan BHXH đã triển khai tích hợp thông tin thẻ BHYT vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Tính đến ngày 14/03/2023, huyện Thoại Sơn đã có 108.858 người dân được đồng bộ, tích hợp thông tin thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên tổng số 134.793 thẻ BHYT đã cấp, đạt 80,76%.

Triển khai thí điểm tiếp nhận KCB BHYT bằng CCCD: Tính đến 14/03/2023 đã có 18/18 (100%) cơ sở Khám chữa bệnh BHYT triển khai thực hiện sử dụng Căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh BHYT với tổng số lượt sử dụng là 30.980, trong đó tra cứu 21.070 thành công, đạt 68,01%.

Kết quả làm sạch dữ liệu dân cư: Rà soát, điều chỉnh hộ có nhiều hơn 01 chủ hộ: 13/13 trường hợp, Rà soát, điều chỉnh hộ không có chủ hộ, đã thực hiện: 08/08 trường hợp, Rà soát, xác thực phạm nhân: 04/04 trường hợp, Trùng trong tỉnh: Đã thực hiện 46/46 trường hợp, Trùng ngoài tỉnh: Đã thực hiện 17/17 trường hợp . Sai lệch giữa dữ liệu CCCD với DLDC: Đã thực hiện 422/422 trường hợp , đều đạt tỷ lệ 100 %.

Responsive image

Để giúp người dân tiếp cận, cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 , UBND xã Tây Phú đã thành lập Các tổ công nghệ số xã, ấp để cài đặt các ứng dụng, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tương tác với chính quyền qua nền tảng số. Kết quả, trong năm 2022, vận động được 513 người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, ứng dụng VNeID (tương đương 10% dân số) và vận động cán bộ, công chức xã tham gia đạt 100%. Bước đầu hoạt động, các tổ công nghệ số cộng đồng đạt được một số kết quả nhất định. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được thực hiện linh hoạt thông qua các nhóm Zalo hoặc thông qua các buổi họp dân. Người dân dần làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông minh phục vụ công việc và cuộc sống.

Thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn đem lại giá trị to lớn cho đời sống của Nhân dân. Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 trong thời gian tới, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, cần phải có sự chung tay vào cuộc, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06. Đồng thời, cũng cần phải có sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trên môi trường mạng, phục vụ tốt cho các cơ quan, tổ chức và công dân trên địa bàn huyện./.

                                               

Anh Thư

các tin khác