Hoạt động HDND-UBND

SỞ TT VÀ TT TỈNH LÀM VIỆC UBND HUYỆN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ NGÀNH TT VÀ TT HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

09:41 15/06/2022

Sáng ngày 14/06, ông Lê Quốc Cường – Giám đốc Sở TT và TT tỉnh cùng các thành viên trong Đoàn là các phòng ban Chuyên môn Sở TT và TT tỉnh làm việc UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ Ngành TT và TT huyện 6 tháng đầu năm 2022. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện. đại diện lãnh đạo một số phòng ban, cơ quan, lãnh đạo 17 xã, thị trấn.
Responsive image

Đến nay, Hạ tầng di động, Internet, băng thông rộng đã hoàn thiện, phủ sóng 4G đạt 100% đến với người dân. Triển khai đúng các chương trình phối hợp theo thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và VNPT trên địa bàn Thoại Sơn.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Huyện đã hỗ trợ cung cấp thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thương mại điện tử: 12 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 18 hộ kinh doanh .

Responsive image

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm một cửa tại bộ phận một cửa huyện, các xã, thị trấn liên thông cấp tỉnh hoạt động ổn định, xuyên suốt.Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan ban ngành và 17 xã thị trấn thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Responsive image

Bưu điện huyện đã thực hiện đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Hoạt động thông tin, tuyên truyền của các Cổng, trang thông tin điện tử; các tài khoản mạng xã hội của huyện thường xuyên. mang lại hiệu quả rất cao trong công tác tuyên truyền các thông tin của huyện rất rộng rãi, nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Responsive image

Huyện đang triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số của huyện  theo danh mục ban hành. Thông tin cơ sở tỷ lệ phủ sóng duy trì 70 – 80 %. Năm 2021 huyện đã trang bị 17 hệ thống phát thanh công suất lớn tại các xã, thị trấn.

Responsive image

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Cường – Giám đốc Sở TT và TT tỉnh yêu cầu Lãnh đạo huyện Thoại Sơn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành, các đơn vi liên quan triển khai thực hiện tốt nền tảng chuyển đổi số. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông phát triển tại địa phương. Đẩy mạnh các bước triển khai, thống nhất, đồng bộ các giải pháp để các ứng dụng Công nghệ thông tin. Chuyển đổi số, bưu chính công ích đưa vào sử dụng hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận ý kiến góp ý, chỉ đạo của Đoàn Sở TT và TT tỉnh. Ông đề nghị các xã, thị trấn , Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hoàn thiện báo cáo theo góp ý Sở TT và TT tỉnh. Các xã, thị trấn, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp Bưu điện rà soát lại các thủ tục phù hợp thực hiện Dịch vụ Bưu chính công ích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.  Triển khai chuyển đổi số đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xu hướng hiện nay./.

                                              

Anh Thư, Bá Siêu

các tin khác