Hoạt động HDND-UBND

Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ

01:35 19/03/2023

Chiều ngày 17/3, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Responsive image

Theo đó, UBND huyện Thoại Sơn đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, cơ bản các nhiệm vụ được duy  trì, bảo đảm đúng tiến độ. Công an huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch, tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều nội dung công việc phục vụ triển khai Đề án. Qua đó đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền được 89 cuộc, có 1.987 lượt tham dự.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm đề nghị người đứng đầu các cơ quan, ban ngành huyện và UBND cấp xã cần quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 tại đơn vị, địa phương; tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 trong năm 2023, tạo tiền đề thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo để thủ tục hành chính được áp dụng bằng hình thức trực tuyến đạt 100%.

Responsive image

 Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính. Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Tổ công nghệ số cộng đồng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai.

Responsive image

Ngoài ra, Công an huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư; bảo đảm 100% các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn huyện phải thực hiện thông báo lưu trú trực tuyến. UBND cấp xã chỉ đạo, rà soát, bố trí đầy đủ máy tính, mạng internet, địa điểm để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm 100% các thị trấn và 80% các xã được bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Dịp này, UBND huyện Thoại Sơn tặng Giấy khen 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

 

Anh Thư, Bá Siêu

các tin khác