Hoạt động HDND-UBND

Đồng chí Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Thoại Sơn

12:09 19/03/2023

Chiều ngày 14/3/2023, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị số 8 huyện Thoại Sơn đã tổ chức họp thảo luận, đóng góp nội dung của các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Responsive image

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân của Tổ đại biểu số 08 HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND huyện, lãnh đạo  Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện Thoại Sơn cùng tham dự.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất cao đối với các nội dung của các tờ trình của UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp sắp tới, cụ thể như: Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tờ trình thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050... và một số tờ trình có liên quan khác.

Responsive image

Qua việc thảo luận các tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 12 (chuyên đề), để ban hành các nghị quyết Hội đồng nhân dân đảm bảo, đáp ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo yêu cầu thực tế tại địa phương./.

NGUYỄN HÙNG

các tin khác