Skip to main content
STT Số ký hiệu Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Ngày công bố Sort descending Đường dẫn toàn văn
1 47/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh An Giang 2023 Biểu mẫu số... 12/01/2023 01-47(1).rar (1.62 MB) , 01-47(2).rar (1.22 MB) , 01-47.rar (1.47 MB)