Skip to main content

Hội đồng nhân dân huyện

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1 Nguyễn Thị Minh Kiều Chủ tịch 0908.718.999  
2 Quách Minh Dũng Phó Chủ tịch 0913.877.430  

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Nguyễn Thành Huân Trưởng ban 0919.188.937

2

Đỗ Ngọc Nam Phó ban 0985.919.559
2. BAN PHÁP CHẾ

1

Đinh Văn Hiền  Trưởng ban 0918.358.326

2

Nguyễn Ngọc Ngoan  Phó ban 0762.952.989