Skip to main content

Sở Công Thương tập huấn về nhận diện cảnh giác thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và trang cá nhân tại huyện Thoại Sơn

Nhằm trang bị thêm kiến thức, phổ biến những thông tin có liên quan cho cán bộ công chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiểu thương và người dân trên địa bàn huyện về những giải pháp thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi hợp đồng điện tử, thương mại điện tử; song song đó nhận diện cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Sở Công thương tỉnh An Giang tổ chức tập huấn về nhận diện cảnh giác thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và trang cá nhân tại huyện Thoại Sơn. Tham dự có bà La Mỹ Huê - Trưởng Phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở công thương; bà Nguyễn Thị Liên Kim - Phó trưởng Phòng KTHT huyện, đại diện các ngân hàng và gần 200 học viên.

cn1

Tại lớp tập huấn, học viên được giới thiệu các nội dung về hợp đồng điện tử, nhận diện cảnh giác thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, thanh toán không dùng tiền mặt; quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và trang cá nhân. Bên cạnh đó, một số đơn vị thuộc ngân hàng thương mại sẽ hướng dẫn, hỗ trợ việc mở tài khoản, ví điện tử, hợp đồng điện tử, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử.....

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, dịch vụ, ban quản lý chợ, tiểu thương và người dân trên địa bàn huyện về hợp đồng điện tử, nhận diện cảnh giác thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và trang cá nhân an toàn, hiệu quả./. 

                                                          Thúy Vân